TÙY CHỈNH PHÍM TẮT TRONG PHOTOSHOP TRÊN WINDOWS

Nếu bạn muốn sửa đổi lối tắt Photoshop hiện có hoặc tạo lối tắt Photoshop tùy chỉnh cho các lệnh không có phím tắt mặc định, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

Trong Photoshop, đi tới Edit > Keyboard Shortcuts hoặc nhấn Alt + Shift + Ctrl + K

Trong cửa sổ Phím tắt, chọn loại phím tắt từ menu Phím tắt cho:

 

Hình 3-32-1

 

  • Application Menu: Tùy chỉnh phím tắt cho các mục trong thanh menu
  • Panel Menu: Tùy chỉnh phím tắt cho các mục trong menu bảng điều khiển
  • Tools: Tùy chỉnh phím tắt cho các công cụ trong hộp công cụ

Khi bạn tìm thấy lệnh mà bạn muốn tạo / sửa đổi, bấm vào mũi tên màu xanh để xem các phím tắt hiện có.

 

Hình 3-32-2

 

Để sửa đổi – nhấp vào một phím tắt hiện có và bạn sẽ có thể sửa đổi nó bằng phím tắt được cá nhân hóa của riêng bạn

 

Hình 3-32-3

 

Khi bạn đã hoàn tất việc tùy chỉnh các phím tắt của riêng mình, hãy nhấp vào nút OK và nó sẽ lưu vào bộ Mặc định của Photoshop.

 

☞ Có thể bạn quan tâm